Vítáme Vás

Obráběcí a tvářecí procesy:

    Směšovače emulze a refraktometry

- Obrovská úspora řezných olejů díky dokonalému promíchání s vodou a držení nastavené koncentrace

- Zlepšení kvality povrchů dílů, prodloužení životnosti nástrojů a efektivity obrábění díky stabilizaci výrobního procesu

- Naše směšovače zajišťují dlouhodobé udržení optimálních vlastností emulzí v průběhu procesu obrábění

- Kvalitní a stabilní příprava emulze umožňuje zlepšit mazání a chlazení během procesu obrábění, to snižuje nutnost výměny nástrojů a zvyšuje jejich životnost

Odlučovače olejů a ropných produktů

- Odstraněním úkapového oleje z emulze se mnohonásobně prodlouží její životnost, tedy sníží frekvence nutné výměny

- Výrazně se zvýší chladící efekt emulze

- Zlepší se kvalita obráběných dílů díky snížení zbytkových olejů na dílech, tím se eliminují následné problémy s barvením nebo povrchovými úpravami

- Skokové zlepšení pracovního prostředí obrobny zredukováním olejové mlhy a  zápachu ve vzduchu

Eliminací znečištěných a lepivých ploch odděleným olejem se zvýší bezpečnost celého provozu

Záchytové nádrže unikajících olejů a znečištěných vod v průmyslových závodech

- nejčastěji v elektrárnách, sklárnách, čistírnách odpadních vod, myčkách a servisech aut, areálech distribuce pohonných hmot…zkrátka v technologických procesech, kde je možný únik oleje do technologické kapaliny, kde způsobuje její degradaci či snižuje chladící efekt a vede k drahé ekologické likvidaci celého objemu kapaliny
- Instalací odlučovače olejů eliminujete množství nutně ekologicky likvidované kapaliny (jen separovaný olej), prodloužíte dobu nutné výměny celého objemu nádrže, popřípadě zvýšíte chladící efekt recyklované vody.

Čistírny odpadních vod

- Instalací odlučovače oleje se odebírá olej z povrchu odpadní vody, odlučovač  je tedy nutný k řádnému čištění odpadních vod.

Deemulgační procesy v ekologických likvidacích ropných kapalin / neutralizační a deemulgační stanice a průmyslové areály

- Instalací diskového odlučovače na sběrné nádoby se automaticky odebírá ještě stále prodejný olej, tedy snadno odděluje významná část.

- Umožní se a zefektivní samotný deemulgační proces pomocí bakterií

Akční zboží