Ekologie

Jsme zodpovědná, ekologicky smýšlející a udržitelná firma

    Naše výrobky vznikají převážně s pomocí elektrické energie ze dvou fotovoltaických elektráren na budovách už od roku 2012 s instalovaným výkonem téměř 30kWp.

     FVE N

   U sériových dodávek podporujeme cirkulární ekonomiku, kde cirkulujeme obalové materiály, jako jsou plastové sáčky a krabice.

   Pro odesílání zakázek využíváme v maximální možné míře obaly (krabice, palety, bedny..) ze subdodávek, tak aby jsme eliminovali využívání nových obalů, snažíme se maximální minimalizaci obalových materiálů.  

   RECYKLACE OBALU

   Jsme zapojeni do systému REMA, kde odvádíme recyklační příspěvky za elektrozařízení.

   REMA SYSTEM                 

   Naše výrobky pomáhají velmi výrazně snižovat spotřebu ropných produktů v průmyslových procesech. Například v obráběcích procesech se díky využití našich směšovačů emulzí běžně využívá emulze oleje a vody jen 5%, 

   naše menší odlučovače ropných látek se využívají k výraznému prodloužení životnosti řezných olejů, chladicích kapalin, látek pro chemické leptání, kapalin pro technologické zkoušky výrobků…pomocí odebírání úkapových olejů, zbytků mazacích nebo hydraulických olejů..

   Naše menší i velké odlučovače sbírají ropné produkty v ekologických čističkách vod, úkapových nádrží elektráren, chladících nádrží skláren, myčkách … a v neposlední řadě separují znovu využitelné ropné produkty v deemulgačních stanicích.

   V naší výrobě používáme výhradně ekologicky přívětivé a snadno odbouratelné materiály na bázi akrylátů (3D tisk z materiálu ASA, lakování akrylátovými barvami, obráběcí a mazací kapaliny na bázi akrylátu)